Monthly Archive for mars, 2011

BRYT!

Igår släpptes tredje upplagan av metodmaterialet BRYT! som ges ut av RFSL Ungdom och myndigheten Forum för levande historia. Materialets målgrupp är alla som vill arbeta med anti-diskriminering och likabehandling inom en organisation, en skola eller en arbetsplats. Det innehåller övningar och diskussionsteman som kan användas för att undersöka och ifrågasätta normer kring kön, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsförmåga. Syftet med övningarna och diskussionerna är att de ska bidra till att skapa ett rättvist, icke-diskriminerande och inkluderande sammanhang. (Ladda ned BRYT! här).

När materialet togs fram 2005 var jag pedagogisk rådgivare till projektledarna vid de båda organisationerna. Sedan det lanserades första gången har RFSL Ungdom utbildat över 10000 personer i metoderna, och materialet har nått många fler. Igår på releasefesten i RFSL-huset på Sveavägen 59 i Stockholm firade vi att detta omfattande arbete pågått i sex år och att det nu fortsätter.

Till den nya upplagan har jag haft förmånen att bidra med en revidering av ”Toleransövningen”. Det är en övning som jag hittade på 2003 och beskrev första gången i den feministiska kulturtidskriften Bang. Jag och min medförfattare Joakim Rindå inkluderade övningen i föregångaren till BRYT!, metodmaterialet Någonstans går gränsen som kom ut 2004 (ladda ned det materialet här). Sedan dess har övningen använts av många BRYT!-utbildare och andra. Jag skulle vilja säga att övningen numera lever sitt eget liv, den utvecklas, förändras och ägs av alla som använder den. Precis som det ska vara i en kollektiv process, alla bidrar vi till en fördjupad demokrati i de sammanhang där vi verkar.

Genusmaskerad

I helgen har jag fortbildat en grupp drama- och teaterpedagoger i min kurs Genusmaskerad. Ordet ”genusmaskerad” är min svenska översättning av det engelska ordet ”drag”. Syftet med kursen var att deltagarna skulle erövra större möjligheter att erbjuda sina elever/studenter/deltagare många olika gestaltningsval.

Utgångspunkten för mitt arbete är att alla genusuttryck, både på scenen och i den så kallade verkligheten, är drag. Det finns inga genusuttryck som är ”äkta” eller ”imitation”, bara för att de för tillfället råkar hänga ihop med en viss biologisk kropp. Det är som i citatet av dragartisten RuPaul: ”U are born naked, the rest is drag”. Ser man det på det sättet, så blir det självklart att alla deltagare ska få möjlighet att jobba med såväl maskuliniteter som femininiteter, ”oavsett vilket kön de prenumererar på till vardags” som min vän och kollega Pelle Hanæus (skådespelare, regissör) brukar säga.

Att gå på maskerad handlar sällan om att vara trovärdig och passera som det du är utklädd till. Det gör inte Genusmaskeraden heller. I helgen har vi lekt med stereotyper och diskuterat vad de berättar om kön och makt. Jag har inga anspråk på att ha något att säga om hur en trovärdig maskulinitet eller femininitet ser ut. Och jag är i det här sammanhanget rätt ointresserad av psykologi och definitivt ointresserad av biologi. Genusmaskeraden är i stället ett lekfullt sätt att undersöka kön som ideologi. Jag föreslår för deltagarna att vi ska betrakta kön som skilda landskap där ett antal specifika normer råder. Normerna gör vissa handlingar och kroppsliga uttryck möjliga och begripliga medan andra handlingar och uttryck blir omöjliga och obegripliga – och det är det jag menar med ideologi. Människor som vistas i de här landskapen har att förhålla sig till normerna och det har inte så mycket med deras biologi eller inre egenskaper att göra.

Jag har levt med Genusmaskeraden i några år nu. De senaste fyra åren har jag mött så gott som samtliga skådespelarstudenter som utbildats på högskolorna i Malmö, Göteborg och Luleå. Jag har även hållit kursen med danspedagogstudenter vid Dans- och Cirkushögskolan, logopeder under fortbildning vid Karolinska Institutet. Jag tröttnar inte, varje gång händer det nya saker eftersom det är nya deltagare och upplägget bygger på improvisation.

Genom åren har jag också utvecklat och förändrat upplägget. Mycket tack vare att kultursociologen Anna Lund från Centrum för Kultursociologi vid Linnéuniversitetet har följt mitt arbete. I intervjuer med henne har jag fått möjlighet att formulera mig kring varför jag gör de pedagogiska och konstnärliga val som jag gör. Just nu håller Anna på med en vetenskaplig artikel om Genusmaskeraden och deltagarnas läroprocesser i den. Själv har jag skrivit en artikel om den i antologin Att gestalta kön. Berättelser om scenkonst makt och medvetna val (som kan laddas ned som pdf här).

I helgen höll jag Genusmaskeraden vid Stockholms Improvisationsteater, en arbetsplats jag återkommit till med ojämna mellanrum sedan mitten av nittiotalet. Jag uppskattar teaterns konstnärliga och pedagogiska arbete mycket! För några år sedan fick jag och min kollega Lotta Björkman styrelsens uppdrag att ta fram en kursplan för teaterns omfattande kursverksamhet. I kursplanen skrev vi bland annat så här om Impro som konstform:

Den teaterform som publiken möter hos oss, är en folklig teaterform i den meningen att den bygger på skrattet som en frigörande kraft. Skratt kan handla om lättsam flykt från vardagen, men skratt kan också uppstå när improvisatörer blottar maktrelationer, rädslor och sorger, eller ifrågasätter traditioner och invanda tankebanor. Skrattet är på det sättet intimt förbundet med allvaret.

Det citatet får sammanfatta helgens upplevelser tillsammans med tolv modiga deltagare som bjöd på lek och lust, men också allvar och sorg inför de aspekter av kön och makt som begränsar våra liv på scenen och i den så kallade verkligheten. Inför det känner jag mig mycket ödmjuk och tacksam för att jag har förmånen att arbeta med scenkonst.

För sjutton miljoner

Idag skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på DN debatt om jämställdhetsläget i kultursektorn. De konstaterar att det finns en manlig dominans. ”Vad detta beror på kan vi bara spekulera i”. De kommer i alla fall att skjuta till 17,5 miljoner kronor för jämställdhetssatsningar inom film-, musei- och musikområdet.

Jag tycker om att ha mer på fötterna än enbart spekulationer och därför återvänder jag gärna till en utredning från 2006. Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet tillsattes av den dåvarande S-regeringen när Marita Ulvskog var kulturminister. Resultatet av kommitténs arbete kom att bli Plats på scen (SOU 2006:42). Jag arbetade med detta betänkande som en av två utredningssekreterare.

Enligt kommittén handlar orsakerna till att det finns en manlig norm inom kultursektorn om en strukturell maktobalans mellan kvinnor och män, mellan det som kodas som ”kvinnligt” och det som kodas som ”manligt”. Denna maktobalans gestaltas på olika sätt och i olika stor utsträckning inom alla samhällsområden. Att män dominerar särkilt starkt inom kultursektorn har att göra med att den jämställdhetspolitik som bedrivits i Sverige inte prioriterat utan snarare undvikit att ställa upp utvärderingsbara mål för kultursektorn. (Förklaringen har ofta hetat ”Principen om armlängds avstånd”. Mer om den principen någon annan gång).

Huvudförslaget i Plats på scen fokuserade på repertoaren och kallades ”Jämställdhetskod för scenkonsten”. Konkret innebar förslaget följande: En institutions alla produktioner under en treårsperiod ska vägas samman och ettdera könet ska vara representerat till minst 40 procent inom respektive konstnärlig kategori på och bakom scenerna (dramatiker, tonsättare, koreograf, regissör, dirigent, scenograf, skådespelare, dansare, musiker etcetera). Representationen ska omfatta nu levande såväl som döda konstnärer, det vill säga både den samtida scenkonsten som det kulturarv som institutionerna bevarar och brukar. De sammanlagda resurser (utöver lönekostnader) som institutionen haft för konstnärlig produktion ska under samma period ha förvaltats till minst 40 procent av upphovsmän av ettdera könet. Enligt principen ”följ eller förklara” ska en institution kunna välja att avvika från 40-procentsregeln. Det avgörande blir vilka motiv för avvikelsen och vilka målsättningar och strategier inför kommande treårsperiod som institutionen kan redovisa.

Den då nytillträdda kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth avvisade ”Jämställdhetskod för scenkonsten” och kallade koden för ”kvotering” (till exempel i DN, läs det uttalandet här), vilket den alltså inte var.

Det av utredningens förslag som kulturministern tog till sig var ett som var avsett som en komplettering till huvudförslaget, nämligen att skjuta till mer pengar till organisering inom scenkonsten. Det kan man, om man vill, välja att kalla för att ”stärka kvinnors ställning” och det är oftast mer okontroversiellt än att omförhandla makt och resurser i kärnverksamheten.

Med detta sagt är jag ändå optimistisk. Att skjuta till pengar för organisering kan göra stor skillnad om man lägger resurserna på strategiska satsningar. Så har skett inom scenkonsten. Till exempel fick nätverket WISP del av de 6 miljoner som de båda ministrarna satsade på jämställdhet inom scenkonsten i höstbudgeten 2007 och kunde på det sättet börja bygga upp en verksamhet som idag betyder mycket för utvecklingen i branschen. Jag hoppas att de nya pengarna kan få liknande effekter inom film-, musei- och musikområdet.

 

Internationella kvinnodagen 8 mars

För precis sex år sedan släpptes det nummer av den feministiska tidskriften Bang som blev det sista som jag gjorde innan jag lämnade redaktionen för att anta nya utmaningar. Temat för numret var ”Självkänsla” och på framsidan satt några rosa brudar i blonda peruker som vi presenterade som ”fem medlemmar ur Kungahuset och Svenska Akademin”. (Kolla in detta och andra gamla Bang-nummer här).

Efter releasen av nr 1/05 så började jag jobba vid Regeringskansliet som utredningssekreterare i Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet. Det var ett avgörande kliv från ena sidan till den andra, från att ha varit en oberoende röst utanför till att bli en tjänsteman innanför etablerade strukturer.

Förutsättningar och strategier för att bidra till förändring ser annorlunda ut inifrån.  Till exempel lärde jag mig snabbt att tala och skriva på ”diplomatiska”. Det är en förutsättning för att bli hörd och respekterad i maktens korridorer. Efter några års arbete med scenkonst, makt och kön så började jag även att träna och utöva Nonviolent communication. Det är ett fredligt förhållningssätt till kommunikation och konflikthantering i social förändring. Jag behöver det verktyget när jag vill bidra till fredliga processer där jag och andra får behålla full integritet även i konfliktsituationer. Konflikter är, på gott och ont, en oundviklig del av all förändring som handlar om att medvetandegöra och omförhandla makt och inflytande.

Om detta och annat berättar jag i en intervju under vinjetten ”Inside/Outside” i det stora jubileumsnummer av Bang som släpps idag när tidskriften firar 20 år:

Om jag ser på det område där jag haft flest uppdrag, scenkonsten, så har det blivit tydligt för mig att om en institution ska förändras så behövs både ett yttre och ett inre tryck. Det är helt nödvändigt med inifrånfeministerna som är med och stiftar lagar och formulerar uppdrag till institutionerna, men också de oberoende aktivistfeministerna som levererar analyser och kritik, de fackligt aktiva feministerna, feministerna på arbetsgivarorganisationerna, mediefeministerna …

Idag gratulerar jag Bang på födelsedagen! Jag vill hylla allt arbete som många många coola feminister lagt ned på tidskriften sedan den startades av en grupp studenter vid Stockholms universitet 1991. Och jag vill såklart fira alla feminister av alla möjliga kön som bidrar till världen på de sätt som de kan och vill utifrån sina olika positioner och med sina sinsemellan olika identiteter, analyser och strategier.

Det bästa sammanhanget för att fira allt detta måste vara Bangs Super Mega Party på Södra Teatern i Stockholm, så dit beger jag mig alldeles snart!

Härmed avslutar jag detta premiärinlägg. Sedan 2009 är jag frilansande utbildare och konsult med egen firma. Jag kommer att använda bloggen för att berätta om mitt arbete.

PS. Bilden i bloggens sidhuvud är tagen av Märta Thisner, en av Bangs fotografer. Den finns med obeskuren i jubileumsnumret.