Monthly Archive for maj, 2011

”Feminist från insidan- så funkar det!”

Ikväll föreläser jag och Louise Andersson på Pustervik i Göteborg. För arrangemanget står X WISP och Göteborgs teaterförening.

Vi har tidigare gjort samma föreläsning för WISP i Stockholm och i september kommer vi att göra den igen i Malmö för nätverket Genusföretagarna.

Målgrupp är människor i kultursektorn som (ännu) inte har någon formell maktposition och som är intresserade av förändringsarbete.

Feminist från insidan – så funkar det!
Hur ser dina möjligheter ut att förändra konsten och samhället när du
blir en del av en etablerad och offentligt finansierad institution
eller organisation?

Som feminist på insidan står du inför både möjligheter och begränsningar när du vill driva förändringsfrågor. Det är ofta ett tålamodskrävande arbete. Det hör till att stå ut med att ditt arbete kan bli underkänt av feminister utanför (”det där var ofeministiskt!”) samtidigt som samma arbete kan bli underkänt av din uppdragsgivare (”det där var för feministiskt!”).

Men det är kreativt och meningsfullt att arbeta för att få saker att hända där makten över kulturens resurser finns. I vår föreläsning fokuserar vi på möjligheterna och hur du undviker fallgroparna.

Jag håller föreläsningen tillsammans med Louise Andersson, nu verksam som enhetsledare vid Riksutställningar. Louise har verkat i det offentliga kulturlivet sedan mitten av nittiotalet på statlig, regional och kommunal nivå. Hon var en av curatorerna för utställningen Konstfeminism, 2005 (kolla in boken här).