Monthly Archive for juni, 2011

Genusnyfiken fortbildning

Kön är en aspekt av mänskligt liv som för de flesta av oss innebär både möjligheter och begränsningar, såväl på scenen som i den så kallade verkligheten. Nästa vecka har jag förmånen att undersöka många aspekter av kön och gestaltning tillsammans med en grupp yrkesverksamma inom scenkonst och film.

Då är det nämligen dags för en veckas genusnyfiken fortbildning som jag leder på uppdrag av Kulturkraft Syd. Målgrupp är regissör och skådespelare som är intresserade av att utveckla sina möjligheter att göra medvetna konstnärliga val och som vill reflektera över hur olika val kommunicerar med en publik.

Kultursociologen Anna Lund från Linnéuniversitetet medverkar som gästföreläsare.

Läs mer om kursveckan här.