Monthly Archive for augusti, 2011

Hösten är här

Första jobbveckan efter fyra avspända semesterveckor. Är åter på kontoret i Liljeholmen där jag planerar inför en höst som kommer att innehålla kreativa uppdrag och dessutom ovanligt mycket tid för lärande och reflektion. Känner mig privilegierad som har möjlighet att forma min arbetstillvaro fritt och som får möta människor i så många olika sammanhang!

Närmaste tiden består mest av just möten och samtal med människor från olika organisationer. Överenskommelser utformas med tillexempel skådespelarutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö, nystartade skådespelarutbildningen på teckenspråk vid Stockholms Dramatiska Högskola och med Dans- och Cirkushögskolan. Jag inleder även ett uppdrag som processtöd till en prefekt vid en annan konstnärlig högskola som vill intensifiera arbetet för att uppnå jämställdhetsmålen vid sin institution. Och jag skriver snart kontrakt med WISP på artiklar jag ska skriva och föreläsningar jag ska hålla inom ramen för deras projekt.

Dessa och andra uppdrag ska jag ägna mig åt på halvtid. Under den andra halvtiden kommer jag att studera magisterprogrammet i Praktisk kunskap vid Södertörns högskola (som jag bloggade om innan semestern). Men innan jag blir student vid högskolan ska jag gå en tvådagarskurs för Peggy Holman:

Vad krävs för att se möjligheter där andra ser problem? Hur får du människor att samarbeta för att se vad som är möjligt när det är stora förändringar på gång? Hur du kan locka fram krafterna i förändringsprocesser och ge dem utrymme att växa? (läs mer om kursen här)

I eftermiddag hämtar jag ut Holmans böcker The Change Handbook – the definitive Resource on Todays Best Methods for Engaging Whole Systems och Engaging Emergence Turning Upheaval into Opportunity på posten så att jag kan förbereda mig väl inför denna fortbildning som jag hoppas kommer ge mig möjlighet att utveckla mina verktyg som processledare och mentor till chefer och ledare som arbetar med förändring.

Fortbildning är en investering i min lust och drivkraft att fortsätta möta och bidra till människor och organisationer i förändring. Förutom att jag vill ge mig själv de här möjligheterna till reflektion genom studier, så har jag förmånen att ingå i olika nätverk. Jag uppskattar att sitta tillsammans med konstnärer, journalister, formgivare och en kulturtidskrift (kolla gärna in Tidskriften Ful) i kontors- och ateljékollektivet Platform Stockholm i Liljeholmen. Och under hösten fortsätter jag att träffa det tvärprofessionella Queerpedagogiska nätverket som består av ett trettiotal praktiker, aktivister och forskare i Stockholm. Tillsammans undersöker vi hur queerteoretiska perspektiv på makt, identitet och förändring kan användas i praktiskt förändringsarbete. Dessa och andra nätverk är helt ovärderliga för mig som frilansare!

För dagar som idag, när jag sitter på kontoret och är min egen arbetsledare och coach, använder jag mig av The Pomodoro Technique och inspireras av Getting Things Done (GTD) – precis som många andra projektledare och frilansare vars arbetsdagar innehåller en mängd olika uppgifter och åtaganden av sinsemellan helt olika karaktär. Snart ringer timern och då är det dags för fem minuters paus innan jag går vidare till andra arbetsuppgifter. Vi ses och hörs!