Monthly Archive for december, 2011

Utbildning som förändrar

Jag medverkar i en ny rapport från Tema Likabehandling som handlar om
att utbilda för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet (läs
mer och ladda ned rapporten här). Anna Tengqvist, som sammanställt
rapporten, säger så här om vad som krävs för att åstadkomma varaktig
förändring i en organisation:

… framförallt behöver utgångspunkten vara det normkritiska
perspektivet. Vi behöver fokusera mer på att förändra normer och sätt
att organisera arbetslivet än att sträva efter en förändring av
utsatta grupper.

Jag medverkar med en modell över olika typer av utbildningsinsatser som syftar till lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Jag använder den ofta som en av  mina utgångspunkter när jag föreläser och utbildar, därför är jag glad att den nu också finns i tryckt form!

Jag har utvecklat modellen i dialog med mina kollegor, både praktiker och forskare, i det Queerpedagogiska nätverket som jag tillhör sedan 2007. Den bygger på vårt samarbete med Kevin Kumashiro och de pedagogiska teorier och praktiker som han generöst delat med sig av när vi besökt honom vid Centre for Anti Opressive Education i Chicago och när han varit i Sverige (läs mer om Kevins arbete här).