Monthly Archive for februari, 2012

Det reflekterande rummet

Normkritiskt förändringsarbete organiseras ofta i projektform, på gott och på ont. Ett annorlunda förhållningssätt är att hoppa över projektfasen och helt enkelt satsa på att göra normkritisk reflektion till en del av arbetsvardagen i den organisation man vill utveckla eller förändra.

Under februari har jag haft förmånen att starta ett sådant arbete tillsammans med ett kollegium vid en konstnärlig högskola. Prefekten vid detta kollegium har gjort valet att inrätta en återkommande tid för reflektion, som han kallar Det reflekterande rummet. Det är inget projekt utan ett nytt arbetssätt, som är tänkt att bli ett permanent inslag i arbetsvardagen för de här erfarna högskolelärarna. Syftet är att ge dem återkommande möjligheter att ställa frågor till den egna och varandras pedagogiska praktik och genom det utveckla fler möjligheter att handla medvetet.

Detta uppdrag är mitt första samarbete med arbetslivsforskaren och språkvetaren Ingela Josefson. Genom mötet med Ingela och hennes forskningsområde Praktisk kunskap, har mitt arbete kommit att mer och mer influeras av filosofi. Ingela är särskilt inspirerad av Aristoteles och hans tankar kring praktisk visdom. Så här skriver hon om Aristoteles i sin bok Läkarens yrkeskunnande (1998):

Vilka är de problem som människan möter i sitt liv och hur skall hon möta dem? Frågan antyder att det rör sig om problem, ofta dilemman, där det inte finns några enkla lösningar. Det krävs ett stort mått av gott omdöme för att komma tillrätta med livets oförutsägbarhet.

Tillsammans introducerade Ingela och jag kollegiet till ett reflekterande arbetssätt som bygger på att beskriva dilemman från det egna yrkesutövandet. Dessa dilemman kan vi sedan reflektera över tillsammans ur olika normkritiska perspektiv. Syftet är att ge var och en möjligheter att upptäcka och utveckla fler sidor av sitt praktiskt kunnande.

Förutom detta frilansuppdrag så har februari för mig handlat om ett intensivt arbete i min nya anställning som dramaturg på Riksteatern. Mer om detta senare. Om du vill kontakta mig i denna nya roll, hittar du mina kontaktuppgifter här!