Monthly Archive for mars, 2012

Oförutsägbara möjligheter

Jag gillar att sammanföra människor och sammanhang. En av mina inspirationskällor heter Peggy Holman, hon arbetar med och skriver om förändringsprocesser. I sin bok Engaging emergence skriver hon så här:

… we never know which interactions will catalyze innovation. Maximize interactions among diverse agents, knowing that unexpected encounters will likely trigger a shift.

När jag läste det fick jag ord för en strategi jag haft länge, både professionellt och ideellt. Jag hoppas och tror att den kan bidra till att göra världen lite bättre. Så här: om jag ser till att sammanföra människor och tala väl om dem inför varandra, så tänker jag att nya möjligheter skapas. Exakt vad som kan ske i ett nytt möte varken kan eller vill jag försöka förutsäga eller styra. Men, precis som Peggy skriver, finns alltid att chansen att några personer som möts genom mig i framtiden kommer att göra något riktigt coolt tillsammans och som leder till förändring.

Det är därför jag, så ofta som jag kan, lyssnar efter professionellt och ideellt engagerade människors drivkrafter och behov. Min erfarenhet är att förr eller senare så träffar jag på någon i något annat sammanhang som skulle kunna bidra med ett ytterligare perspektiv, och då kan jag sammanföra dem med varandra.

Nyligen fick jag bevittna första omgången av en introduktionskurs i icke-våldskommunikation som kom till efter att jag introducerat ägarna till min favorityogastudio Skimra Yoga för en tidigare kurskamrat från ett utbildningsprogram i Nonviolent Communication som jag gick 2010. Flera av deltagarna i denna nya introduktionskurs var människor som arbetar ideellt och professionellt med samhällsförändring. Att just de här människorna möttes i några timmar och reflekterade över icke-våld tillsammans, vill jag gärna tro kommer att betyda något för deras möjligheter att bidra till världen.

Ibland händer det mig att någon kopplar ihop mig med en person eller ett sammanhang. Om någon uttrycker att den är övertygad om att det skulle bidra till mig att möta en viss person eller delta i ett visst sammanhang, så blir jag ofta allt för nyfiken för att avstå. Det var precis så det gick till när en ganska ny professionell bekantskap för snart ett år sen introducerade mig för Peggy Holman. Jag hade aldrig hört talas om Peggy Holman. Men det visade sig att hennes workshop och böcker kunde bidra med pusselbitar jag inte ens visste att jag saknat och som givit mig fler valmöjligheter i mitt arbete med förändringsprocesser.