Monthly Archive for juli, 2012

Min vecka i Almedalen 2012

Igår avslutades politikerveckan i Almedalen. För mig och många som är aktiva i civilsamhällets organisationer, är denna vecka en helt unik möjlighet att möta varandra och våra folkvalda och bidra till samhällsutveckling. Med relativt små medel går det faktiskt att bedriva påverkansarbete som gör skillnad.

Genom att jag under veckan umgåtts, inte bara med kollegor och uppdragsgivare i min egen bransch, utan också med vänner som arbetar med påverkansarbete inom funktionshinderpolitik, sexualpolitik, hiv-preventionspolitik, alkoholpolitik, arbetsmarknadspolitik så får jag ovärderliga inblickar i områden som engagerar mig som medborgare, även om jag inte arbetar med dem dagligen. Jag blir så peppad av hur den här veckan varje år bidrar till min möjlighet att förstå vad som sker i samhället ur bredare perspektiv än de jag har närmast till hands i min arbetsvardag.

En daglig aktivitet under veckan som jag verkligen uppskattat är den digitala talk-showen God morgon Almedalen, #GMA12, som produceras av JMW Kommunikation:

Varje morgon mellan klockan 8-9 ger vi våra kommentarer till det som händer i Almedalen. Syftet med våra sändningar är att vi vill göra fler delaktiga i det som sker under Politikerveckan för att på sikt inspirera fler till deltagande och engagemang. Politikerveckan handlar om möten, vi vill bjuda på dem även digitalt.

Upphovspersonerna och programledarna, Brit Stakston och Joakim Jardenberg, bedriver något jag vill pröva att kalla för icke-våldsjournalistik. De är transparenta med sina egna drivkrafter, de är generösa med att uttrycka uppskattning och ställer nyfikna frågor så att människorna de talar med får komma fram i sin egen rätt. Deras förhållningssätt skapar mer jämbördiga samtal än vad jag är van vid från journalistiken. Som jag minns min egen journalistutbildning från 00-talet så fanns där i grunden förgivettagandet om att den jag intervjuade var ett objekt för att skapa en intressant journalistisk produkt och att jag skulle eftersträva neutralitet. #GMA12 gör något helt annat. För mig som tittare ger det en möjlighet att också vara bli delaktig, snarare än att förbli en passiv konsument. Glädjande nog ligger sändningarna kvar på webben och upphovspersonerna har även utlovat att det blir en #GMA13.

Något jag velat se mer av under veckan är seminarier som arbetar lika aktivt med formen och förhållningssättet som #GMA12 gör. När jag kryssade runt och lyssnade till några av veckans drygt 1800 intressanta programpunkter, så reflekterade jag över hur det kommer sig att så få arrangörer tänker igenom hur de vill gestalta det innehåll som de brinner för. Även seminarier producerade av konstnärliga organisationer tycks genomföras utan medvetna val kring gestaltning. Ett undantag var Riksutställningars inspirerande mötes- och debattkoncept Debattle och Parolado. Och såklart TEDxAlmedalen! De som var på plats i den lilla trädgården säger att det var en magisk kväll. Jag lyckades inte knipa någon plats i år, men tittar med stor behållning i efterhand på webben.

Min egen insats som arrangör var en antirasistisk meditation som jag genomförde tillsammans med min partner Louise Andersson, meditationsläraren Charlotte Signahl och yogastudion Lila Shala. På kvällen under Sverigedemokraternas dag i Almedalen ville vi erbjuda

…en möjlighet att under en timme samla kraft för att fortsätta (eller starta) den kamp som du väljer att göra till din. Vi önskar att bidra till att omskapa eventuella frustrationer från just den här dagen, till kraft att arbeta konstruktivt under en intensiv Almedalsvecka i Visby, liksom under andra veckor av året.

Varmt tack till er som deltog i meditationen, både på plats i Visby och på andra platser!