Monthly Archive for augusti, 2012

Sista semesterdagen

Idag samlar jag mig inför att börja jobba igen och ser tillbaka på några fina semesterveckor. Förutom helt ledig tid, så har semestern innehållit meningsfull aktivism. Tillsammans med tolv deltagare fick jag förmånen att inviga vännernas nyförvärvade gamla sågverk i Östergötland, en byggnad de håller på att förvandla till konst-, kultur- och kurscentrum. Läs om platsen och vännerna här.
Vi hade fyra dagars gemensam praktik i Icke-våld och medveten närvaro. Jag ledde dagarna med inspiration av Nonviolent Communication, NVC. Det är en kommunikationsprocess som bidrar till att vi kan kommunicera och hantera konflikter med respekt för allas behov. Under övningar och vindlande samtal kom vi att beröra allt ifrån nära relationer till storpolitik och utomparlamentarisk aktivism.
Jag är så glad för att den där platsen finns! Nyfiken på allt som kommer att äga rum där i framtiden och hoppas få återkomma nästa år och nästa.