Monthly Archive for oktober, 2012

Mitt liv som tillsvidareanställd

Under månaden som gått har jag tackat ja till mitt livs första tillsvidareanställning. Vikariatet som dramaturg vid Riksteatern har nu övergått till att bli en fast tjänst på 100%. Jag är mycket ödmjuk och glad för att få denna möjlighet!

Helt kommer jag inte släppa taget om mitt fria yrkesliv. Jag är tjänstledig på 30 % för att studera vid Södertörns högskola och kunna åta mig vissa frilansuppdrag – i snitt kommer det bli ungefär en arbetsdag i månaden.

Oktober månads frilansuppdrag blev en workshop som jag höll tillsammans med Agneta Josephson, Dramapedagogbyrån, och Anna Olofsdotter Engström, Gotlands Folkhögskola. Tillsammans med deltagare under Gotland Pride (öns allra första pridefestival!), undersökte vi genom övningar och samtal  hur normkritiskt granskande och icke-våldslig kommunikation kan mötas:

I normkritisk pedagogik öppnar vi för våra kritiskt granskande
förmågor. I icke-våldslig kommunikation strävar vi efter ömsesidig dialog,
att uttrycka vad vi behöver och att öppna för andras behov.
Hur öppnar vi för samarbete och kontakt medan vi undersöker
normers makt? Hur kan vi när vi vill rucka vilka som inkluderas göra
det på sätt där vi är tillitsfulla i relation till varandra?

Det är ett undersökande arbete jag ser fram emot att fortsätta, tillsammans med kloka kollegor och deltagare.