Monthly Archive for mars, 2014

Samtal pågår!

Att moderera samtal är något av det roligaste och svåraste jag gör. Som moderator är det mitt uppdrag är att göra samtalet angeläget för alla som lyssnar och deltar. Det är en konst jag gillar att utöva och förfina.

Ett inbokat moderatorsuppdrag som jag ser fram emot i vår är juryseminarietBIBU i Helsingborg. Juryn ska berätta om sitt arbete, motivera sitt urval och svara på deltagarnas frågor.

De samtal jag modererar har oftast teman inom fälten kulturpolitik och/eller jämlikhetsfrågor, eftersom det är områden jag jobbat länge inom. Jag är nyfiken på att sätta mig in i fler områden, det kräver bara lite mer förberedelser.