Monthly Archive for augusti, 2014

Höst i luften

Jag har några dagar kvar innan jag återgår till mitt arbete som dramaturg vid Riksteatern. Dem ägnar jag åt en hemtenta i Praktisk kunskap, en utbildning jag tar på deltid. Just nu njuter jag av att det blivit lite svalare i luften så att jag förmår fördjupa mig i reflektioner kring min yrkeserfarenhet.

Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi som är studenter får utforska, medvetandegöra och vidareutveckla vår praktisk kunskap inom arbetslivet. Det är kort sagt en fantastisk möjlighet! Jag önskar att fler som arbetar inom mellanmänskliga yrken fick den. Läs mer här.

Den 25 augusti är jag åter anställd i folkrörelsens  Riksteaterns tjänst. Det betyder att under hösten är mitt utrymme för att ta frilansuppdrag mycket begränsat. Som vanligt bistår jag gärna i den mån jag kan  med att rekommendera någon annan konsult som kan åta sig ditt uppdrag.