Monthly Archive for juli, 2016

”Normer, makt och motstånd: ett kalejdoskop”

Det är titeln på min magisteruppsats som äntligen är klar! Jag har skrivit den vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola.

Det är en vetenskaplig essä som undersöker en normkritisk jämlikhetsarbetares praktiska kunnande och yrkesvillkor. I texten beskriver jag några av de komplexiteter som finns i att bedriva ett arbete som utmanar maktordningar i en organisation. Jag skriver om den praktiska klokhet som krävs för att hantera motstånd, starka känslor och våld.

Uppsatsen finns nu publicerad på DiVA och kan laddas ned här.