CV

Jag är utbildad teaterpedagog, dramaturg och journalist. Jag varvar konstnärligt arbete inom scenkonst med att utbilda, processledare och skriva, framför allt på uppdrag av konstnärliga och idéburna organisationer.

Sedan tio år tillbaka driver jag min enskilda firma Edemo konsult.

För närvarande håller jag på att avsluta en utbildning till folkhögskollärare vid Linköpings universitet samt arbetar deltid vid Skarpnäcks folkhögskola.

Under åren 2012-2016 hade jag en anställning vid Riksteatern som dramaturg och verksamhetsutvecklare. Jag arbetade då bland annat med repertoarfrågor, som föreställningsdramaturg, som samtalsledare i projektet Konstnärliga samtal och med Riksteaterns jämlikhetsarbete.

Här nedan följer ett urval av mina uppdrag och uppdragsgivare under de tio år som jag arbetat med min firma:

 • Konstnärligt arbete, till exempel dramaturg för föreställningen Rapport från ett omklädningsrum vid Teater Västmanland med premiär våren 2017, regissör för föreställningen Hetero – humor och folkbildning för heterosexuella och deras vänner vid Improvisationsstudion i Stockholm med premiär våren 2017, research och text till föreställningen Väckarklocka – jubileumsversionen som turnerar med Riksteatern under våren 2019.
 • Utbildare och processledare under personalfortbildningar inom fältet normkritik, medarbetarskap och kunskapsreflektion vid till exempel Ung scen/östKonstfack, RFSU Stockholm och RFSL Stockholms kanslier, Kungliga Musikhögskolan, Örebro läns museums projekt Att störa homogenitet, RFSL:s förbundskansli, Norges musikkhøgskole, Wiks folkhögskola.
 • Utbildare under personalfortbildningar om repertoarutveckling vid till exempel Zebraprojektet (SVT, SR och UR ), Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Länsteatern i Kalmar, Stadsteatern i Skärholmen.
 • Gästlärare i normkritisk gestaltning inom högre utbildning, till exempel inom skådespelarutbildningar vid Teaterhögskolan i Luleå och i Malmö och vid HSM i Göteborg, inom danspedagogutbildningen vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm, inom logopedutbildning vid Karolinska institutet.
 • Utbildare i normkritisk gestaltning inom det fria kulturlivet, till exempel vid Banditteatern i Malmö, Skuggteatern i Umeå, Teatret Zeppelin i Köpenhamn.
 • Utbildare i normkritik och konsult i strategier för förändring inom den civila sektorn, till exempel för medlemmar i Women In Swedish Performing arts (WISP), Amatörteaterns Riksförbund (ATR), RFSL Ungdom, Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ).
 • Svensk Scenkonst och Teaterförbundet: sakkunnig konsult till och utbildare inom chefsutbildningen Jämställdhet och genusperspektiv i scenkonsten som omfattade fyra utbildningstillfällen om sammanlagt sex dagar 2009-2010.
 • Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet: under hösten 2009 sakkunnig konsult till och utbildare inom projektet Musik och genus.
 • Riksteatern: processledare i medlemsprojektet Remissrundan under tre månader våren 2009.

Ett urval av tidigare anställningar och uppdrag

 • Teaterhögskolan i Stockholm: anställd som teorilärare vid preparandkurs i normkritisk gestaltning under tre somrar.
 • Teaterhögskolan i Stockholm: anställd som projektledare samt anlitad som huvudredaktör för slutrapport inom Att gestalta kön – ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, mimare och musikalartister 2006 – 2009.
 • Utbildnings- och kulturdepartementet: anställd som utredningssekreterare i Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, 2005 –  2006.
 • Västsvenska Teater och Dans AB (nuvarande Regionteater Väst): projektanställd som utbildare inom ramen för Genusprojektet under fortbildningsvecka för konstnärlig personal sommaren 2006.
 • Stockholms Improvisationsteater: sedan 2002 återkommande anlitad och anställd som kursledare, fortbildare och verksamhetsutvecklare, har bland annat författat kursplanen för teaterns studiecirkelverksamhet.
 • The Danish National Theatre School: anlitad som moderator för konferensen Kön i spil i Köpenhamn, 28-29 augusti 2004.
 • Forum för Levande Historia: under åren 2004 – 2005 projektanställd samt anlitad som pedagog, föreläsare och pedagogisk konsult i flera av myndighetens olika projekt och utställningar.
 • Tidskriften bang/bang förlag: medlem i redaktionen under åren 2002 till 2005, under 2003 timanställd för att arbeta med det nystartade bang förlag, som redaktör för den nordiska antologin Femkamp, under en period 2004 – 2005 anställd som tillförordnad chefredaktör.
 • Dalateatern Barn & Ungdom: projektanställd som dramapedagog för att utforma för- och efterarbete till ungdomsföreställningen Den stora rädslan, 2004.
 • Riksteatern: projektanställd som dramapedagog inom projektet Barnens Megafon, 2003.
 • Gävle Högskola: anställd som gästlärare vid fristående kurs i dramapedagogik, en gång per termin under åren 2003 – 2005.
 • Malmö Högskola: anställd som gästlärare vid Scen- och teaterteknologiutbildningen, 2003.
 • Sydsvenska Dagbladets kulturredaktion: under några månader 2002 anställd som vikarierande kulturskribent och under åren 2002 till 2004 anlitad skribent på frilansbasis.
 • Storgårdens Teaterkollo på Barnens Ö, arrangerat av Stiftelsen Barnens Dag: under sommaren 2001 anställd som ledare samt under sommaren 2002 anställd som biträdande föreståndare.
 • Teater Overground, fri teatergrupp i Stockholm: projektanställd som dramaturg november 2001 – januari 2002 samt projektanställd för seminarieverksamhet 2002 –  2003.
 • Teater Gazbazz fri teatergrupp i Borlänge: projektanställd för att regissera två improvisationsteaterföreställningar, en improviserad såpopera sommaren 2000 och en improviserad krogshow våren 2001.
 • Fotnoten och Skolledningsnytt, yrkestidningar utgivna av Lärarförbundet: anlitad frilansmedarbetare 1999 – 2003.
 • Teatergården (nuvarande Kulturskolan) i Botkyrka: projektanställd för att arbeta med drama och teater som språkträning för högstadieungdomar med invandrarbakgrund i Fittjaskolan under läsåren 1997/98 och 1998/99.
 • Lärarförbundet: projektanställd för att skriva, regissera och turnera ett interaktivt teaterprojekt för att skapa delaktighet hos unga medlemmar, 1997 – 1998.
 • Tidigare under 1990-talet hade jag anställningar som drama- och teaterpedagog, bland annat undervisade jag i fem terminer vid Lötgymnasiet i Sundbyberg, under fyra år vid Studiefrämjandet i Stockholm samt ett läsår vid Solna/Sundbyberg Vi Unga.

Universitets- och högskolestudier

 • Magisterprogram i Praktisk kunskap, Centrum för Praktisk kunskap, Södertörns högskola, 60 hp. Avslutad i juni 2016.

Nedanstående angivet i det tidigare poängsystemet där 1 poäng = 1 studievecka

 • Journalistprogrammet 40 poäng, Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation, Stockholms universitet ht 2001 – vt 2002.
 • Pedagogik 21-40 poäng, Stockholms universitet vt 2001.
 • 3 terminers Nordplusstudier i dramaturgi, mediedramaturgi, dramapedagogik och genusvetenskap vid Institut for Dramaturgi, Århus Universitet ht 1999 – ht 2000. Inklusive två uppsatser på motsvarande svensk c-nivå. 60 poäng överförda till Teatervetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
 • Teatervetenskap 20 poäng, Stockholms universitet vt 1999.
 • Konsten, dess historia och uttrycksmedel, 5 poäng Lärarhögskolan i Stockholm vt 1999.
 • Att förmedla sagor och myter 5 poäng Högskolan i Karlstad sommar 1998.
 • Pedagogik med inriktning mot Dynamisk pedagogik 11-20 poäng, Lärarhögskolan i Stockholm sommar 1996 samt ht 1998.
 • Folkbildningens pedagogik 10 poäng, Linköpings universitet ht 1998.
 • Barn- och ungdomspsykologi 10 poäng, Stockholms universitet ht 1993 – vt 1994.
 • Skapande Svenska (skönlitterärt skrivande) 20 poäng, Uppsala universitet vt 1993.
 • Historia 20 poäng, Stockholms universitet ht 1992 (slutförd 1999).

Folkhögskolestudier

 • Teatersommar, 5 veckors kurs i fysisk gestaltning och mask, Nordiska folkhögskolan i Kungälv sommar 1999.
 • Levande Verkstad, 5 veckors metodfortbildning, Långbro folkhögskola ht 1998
 • Dramapedagogutbildning, yrkesutbildning motsvarande 80 högskolepoäng, Ljungskile folkhögskola ht 1994 – vt 1996.

Övriga kurser och utbildningar

 • Att leda samverkan, uppdragsutbildningsprogram på deltid vid Uppsala universitet om att leda samverkan för att hantera komplexa samhällsproblem inom offentlig, privat eller idéburen sektor, avslutat i september 2017.
 • Nonviolent communication, ett ettårigt utbildningsprogram på deltid, sammanlagt 14 lärarledda heldagar samt självstudier, under ledning av bland andra Marianne Göthlin och Towe Widstrand som är certifierade av The Center for Nonviolence Communication, avslutat i oktober 2010.
 • Författarskolan, skrivarkurs motsvarande halvtid, Skrivarakademin i Stockholm vt 2001.
 • Media för kulturarbetare och journalister, 6 veckors arbetsmarknadsutbildning, utbildningsföretaget MacMeckarna i Stockholm vt 2003.
 • International Improvisation School, 3 veckor vid The Loose Moose Theatre Company i Calgary, Kanada sommar 1998.

Ideella uppdrag

 • Bagarmossens Folkets Hus, sammankallande respektive ledamot i valberedningen under åren 2015-2018.
 • RFSL Stockholm, sammankallande i medlemsgruppen Regnbågsfamiljer längs linje 17 sedan 2015.
 • Queerpedagogiskt nätverk vid RFSL Ungdom (tidigare vid stiftelsen Friends): jag var en av nätverkets grundare vt 2007 och var sedan  en av de drivande i verksamheten. I detta tvärprofessionella nätverk träffades vi regelbundet under några år för att fortbilda oss, omvärldsbevaka och metodutveckla. Vi läser texter, genomför studieresor, deltar vid konferenser och våren 2010 gav vi ut antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (se under fliken Publikationer).
 • Nationella dramaturgiatet: ledamot i styrelsen under 2009
 • Teater Scenario, fri teatergrupp i Stockholm: ledamot i styrelsen sedan 2007 samt ordförande under 2008 och fram till årsmötet 13 maj 2009. I denna roll hade jag arbetsgivaransvar för fyra anställda.
 • Gaystudenterna vid Stockholms universitet: under 2001 och 2002 ledamot i styrelsen med ansvar för studiebevakning.
 • Lärarförbundet: under några år av nittiotalet aktiv som ledamot i förbundets Centrala Studerandekommitté.

Magisterprogram i praktisk kunskap, 60 högskolepoäng