Kollegor

Funderar du på att anlita en konsult eller utbildare? Du vill såklart hitta helt rätt person för ditt uppdrag!

Jag åtar mig gärna  uppdrag när både du som uppdragsgivare och jag som uppdragstagare bedömer att det finns goda förutsättningar för mig att möta de behov som finns i din organisation.

I andra fall vill jag gärna bistå med att rekommendera någon eller några av mina frilanskollegor som jag tror kan bidra med det du vill ha.

Här är en lista på några frilansare som jag har goda erfarenheter av. De är sinsemellan olika och några överlappar medan andra kompletterar mina kompetenser och verksamhetsområden.

Alla delar mitt intresse för makt, jämlikhet och normkritiska perspektiv.