”Normer, makt och motstånd: ett kalejdoskop”

Det är titeln på min magisteruppsats som äntligen är klar! Jag har skrivit den vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola.

Det är en vetenskaplig essä som undersöker en normkritisk jämlikhetsarbetares praktiska kunnande och yrkesvillkor. I texten beskriver jag några av de komplexiteter som finns i att bedriva ett arbete som utmanar maktordningar i en organisation. Jag skriver om den praktiska klokhet som krävs för att hantera motstånd, starka känslor och våld.

Uppsatsen finns nu publicerad på DiVA och kan laddas ned här.

Den lilla världen och den stora

Våren 2016 har för mig hittills handlat mycket om lokalt engagemang. Så här:

Jag fick en idé och tog initiativ till ett interaktivt offentligt konstverk. Det var ett år sedan. Nu har idén förverkligats! Hitteblomster har kommit till genom ett samarbete med arkitekten och konstnären Katarina Bonnevier och smyckes- och metallhantverkaren Miriam Johannesson. Verket invigs i nästa vecka – den 8:e april – i Bagarmossen centrum. Min förhoppning är att verket kan bidra, i det lilla, till ökad samhörighet och tillit i lokalsamhället. Läs mer om Hitteblomster i lokaltidningen Mitt i Hammarby Skarpnäck. (EDIT: DN:s blogg skrev om invigningen, läs det här).

Jag är sammankallande i valberedningen och en engagerad medlem i Bagarmossen Folkets hus. I januari valdes en helt ny styrelse och föreningen genomgår just nu en intensiv förändringsprocess. En sak som jag hoppas på är att Folkets hus ska bli en ännu viktigare plats för solidaritet och möten med de nya grannar vi får, i och med de krig och konflikter som rasar i världen.

Jag håller på att flytta in i ett nytt kontorskollektiv: Rättviserummet i Kärrtorp. Där kommer jag ha tillgång till ett utrymme för att skriva, tänka och samtala, tillsammans med några frilansare  som vill samarbeta för att främja idéer, kreativitet och engagemang kring rättvisa. Det är i det rummet jag kommer att sitta under de veckor jag tagit tjänstledigt för att färdigställa min magisteruppsats om normkritiskt förändringsarbete.

Lokalt engagemang är just nu mitt sätt att bidra till världen. Krigen i världen, Europas stängda gränser, rasismen, hatbrotten… stort och smärtsamt. Just nu är jag småbarnsförälder och väljer att verka i lokalsamhället där jag bor och att sträva efter att göra mitt barn och andras barn delaktiga. Är inspirerad av barnläkaren och barnrättsaktivisten Lars H Gustafsson som skrivit om att det som kan ge barnen hopp i en värld av våld och orättvisa är att se att deras viktiga vuxna är engagerade för att åstadkomma förändring.

Jag och min familj är dessutom så privilegierade att vi sedan en tid äger ett fritidshus i Östergötland. Just nu är huset en byggarbetsplats. Men så småningom vill vi dela det med fler och vi funderar också på hur vi ska göra det till en plats som kan betyda något för människor som vill bidra till en bättre värld. Vi är inspirerade av våra grannar i bygden som om sommaren utlyser ett stipendium ”för kulturutövare/akademiker som i sitt arbete verkar utifrån normkreativa frågeställningar och perspektiv”. Grannarna, som kallar sig för Hagasessorna eftersom deras hus heter Haga, skriver så här på sin blogg: ”Hagasessorna tror på att dela med sig och en värld med plats för fler. De har inga miljoner men tillgång till en plats med utrymme för både tanke och kropp, ett eget rum att skapa och mötas i.”

Begreppsverkstad

Det är ett ord jag hittade på för några år sen för att ha en samlande rubrik för processer jag leder som syftar till att enas om vilka begrepp en organisation eller en bransch vill använda för att arbeta med förändring.

Jag är praktiker. Ordet begrepp har med verbet gripa att göra. Vi behöver begrepp för att kunna gripa tag om någon aspekt av världen som vi vill forma och förändra. Verkstad är min metafor för detta. Den pekar mot att begrepp inte är statiska utan deras betydelser och användning formas och omformas hela tiden av oss som deltar i ett sammanhang.

Att definiera begrepp är ett pågående kollektivt arbete, som i en verkstad. I en begreppsverkstad kan vi som är praktiker inom ett fält (i mitt fall är det ofta scenkonst) berätta, skriva, läsa och samtala tillsammans. Syftet är att enas om vilka centrala begrepp vi vill använda och vad begreppen ska betyda i just vårt sammanhang. Och inte minst att komma överens om vilka begrepp som vi vill sortera bort, som inte fungerar för våra syften.

Jag använder ofta normkritiska perspektiv. Det är en av anledningarna till att jag vill vara omsorgsfull när jag definierar vad begreppet kritisk betyder. Idéhistorikern Sven-Erik Liedmans artikel på DIK:s blogg är ett viktigt bidrag till en begreppsverkstad. ”Att vara kritisk innebär inte att vara negativ utan att noga pröva grunderna för ett påstående. Kritik är motsatsen till godtrogenhet” skriver han.

Begreppet ”invandringskritisk”, som ofta används för att beteckna rasistiska partier och andra aktörer, blir därför ett orimligt begrepp. Liedman skriver: ”Beteckningen är grotesk. Partier som utmärks av att de vägleds och ger spridning åt vaga rykten, våldsamma generaliseringar och grova fördomar skulle alltså vara kritiska.” Jag instämmer med Liedman. Kritisk är ett centralt och viktigt begrepp för alla som vill tänka självständigt och handla medvetet. ”Invandringskritisk” är ett begrepp jag inte kan använda mig av.

 

Kris, panik och business as usual – praktisk kunskap i att leda förändring

Det här var rubriken på ett föredrag jag höll i maj på en konferens i Rosenbad, med anledning av att Mångfaldskonventionen firar tio år i år. Jag pratade bland annat om förlust och sorg och blickade tillbaka på ett medvetandehöjande och lärandeprojekt som hette Att gestalta kön, som jag arbetade med i tre års tid. Det bedrevs av de fyra högskolor i Sverige som utbildar skådespelare. Vi arbetade normkritiskt med att synliggöra konstnärliga och pedagogiska normer och skapa möjlighet för att göra medvetna konstnärliga och pedagogiska val. På olika sätt fick pedagoger och studenter kritiskt granska sitt eget görande.

Ett aspekt jag ville belysa i mitt föredrag var hur förändring kan innebära förlust av spontanitet. Jag berättade om en reaktion som jag minns från en grupp manliga studenter, pedagoger och chefer i det här projektet. De formulerade sig lite olika, men det jag hörde var ungefär: ”Jag kan inte längre tala och handla spontant. Projektet berövar mig frihet. Plötsligt tänker jag över allt jag säger och gör. Jag vet inte vilka ord jag kan använda, jag vet inte hur mitt beteende kommer att tolkas. Jag tycks plötsligt representera en grupp, jag kan inte längre bara vara jag.”

Samtidigt uttryckte en annan grupp, normbrytare (framför allt kvinnor och transpersoner): ”Det här projektet har givit mig tillgång till spontanitet. För första gången kan jag ge uttryck för mina erfarenheter, mina referenser har gjorts giltiga. Plötsligt kan jag vara mig själv, jag kan skapa och slipper tänka över allt jag säger och gör.”

Min erfarenhet är att detta att tillhöra normen i en organisation, det ger en privilegiet av att kunna vara spontan. Som vit med svenska som modersmål kan jag oftare ge uttryck för mina tankar och idéer utan att först tänka igenom vad jag ska säga. Jag behöver inte ägna lika mycket energi åt hur jag kommer att uppfattas, som min kollega som rasifieras. Som normbrytare behöver jag däremot tänka över vad jag säger och hur jag säger det, vad jag blottar och hur jag kommer att uppfattas.

En poäng jag ville göra i mitt föredrag var att normkritiskt förändringsarbete kommer att vända upp och ned på den här ordningen, så att normpersoner plötsligt får erfara att vara obekväma och osäkra i tidigare trygga rum. Privilegiet att vara spontan har ofta varit så självklart för oss att vi inte reflekterat över det – det blir synligt först i och med förlusten. Det kanske kan låta som en ganska banal förlust, men min erfarenhet är att den är mycket smärtsam och att mycket tid går åt till att hantera den frustrationen.

Hela konferensen kan ses i efterhand på webben, klicka dig vidare här. Arrangörer var Svenska Unesco-rådet, Kulturrådet och Riksteatern.

Det blir glest mellan blogginläggen numera. Snart är det höst och jag fortsätter mitt arbete på Riksteatern. Jag gör få frilansuppdrag vid sidan av det, men något kommer jag att skriva här framöver om boken Feminist från insidan som jag äntligen är på väg att bli färdig med och som ska komma ut under 2016.

Årstider och existensfilosofi

Den här hösten har gått fort. Jag sprang rakt in i vintern och helgerna. Så där som tid och arbete brukar bete sig när en är vuxen (som föräldraledig på deltid får jag vistas i en annan tidsuppfattning också, när tid är nu och nu och nu).

Hur ska jag på ett meningsfullt sätt sammanfatta vad som hänt just mig denna politiskt dramatiska höst då vi fått en ny regering och ett utlyst (edit: och sedan inställt) extraval? Jag väljer att fokusera på en enskild händelse – ett symposium vid Södertörns högskola där jag medverkade. Rubriken var Existensfilosofins aktualitet idag och jag bidrog med mitt perspektiv som praktiker på några av dagens frågeställningar:

Är existensfilosofin en intressant motkraft i samtidens ekonomiskt präglade utvärderingssamhälle där det levande och rörliga lätt framstår som problem?  Saknar vi en existensfilosofisk diskussion om moraliskt ansvar och om civilkurage? Kan existensfilosofins betoning av lidande som en väsentlig del av den mänskliga existensen vara ett intressant perspektiv i dagens välfärdsapparat?

Jag kommenterade en föreläsning av filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback. Jag tyckte mycket om att hon talade om att ”tänka meningen av motstånd, revolt, kritik och inte minst förändring”. Motstånd, kritik och förändring – det är vad jag jobbat med de senaste femton åren, i olika roller och positioner. Kanske kan det jag arbetat med även förstås som revolt? Jag talade om normkritik som begrepp och praktik. I mitt arbete och min aktivism är normkritiken ett av de perspektiv ur vilket jag kan förstå människors med-varo i världen och detta att vi gör våra relationer så att några av oss får privilegier på andras bekostnad, att några av oss blir utsatta för symboliskt och fysiskt våld.

När jag förberedde min medverkan på symposiet så upptäckte jag att Världsfilosofins dag infaller den 20:e november. Det är samma dag som Transgender day of remembrance – en dag då vi minns och hedrar alla transpersoner som under året som gått blivit mördade på grund av mänsklighetens våldsamma behov av att upprätthålla normer för kön. Jag tycker om att de här dagarna sammanfaller, jag vill se det som en uppfordran till världsfilosofin att ta sig an och försöka förstå såväl våldet mot transpersoner som hbtq-rörelsens motstånd, revolt, kritik. Och jag vill se det som en uppmaning till oss som är aktiva i hbtq-rörelsen att närma oss existensfilosofi. Hur kan sociala rörelser göra motstånd, utifrån det som Marcia talade om som ”existensen som ett verb”? Det fortsätter jag gärna att samtala om.

Marcia har publicerat hela sitt föredrag här, för den som är intresserad.

Höst i luften

Jag har några dagar kvar innan jag återgår till mitt arbete som dramaturg vid Riksteatern. Dem ägnar jag åt en hemtenta i Praktisk kunskap, en utbildning jag tar på deltid. Just nu njuter jag av att det blivit lite svalare i luften så att jag förmår fördjupa mig i reflektioner kring min yrkeserfarenhet.

Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi som är studenter får utforska, medvetandegöra och vidareutveckla vår praktisk kunskap inom arbetslivet. Det är kort sagt en fantastisk möjlighet! Jag önskar att fler som arbetar inom mellanmänskliga yrken fick den. Läs mer här.

Den 25 augusti är jag åter anställd i folkrörelsens  Riksteaterns tjänst. Det betyder att under hösten är mitt utrymme för att ta frilansuppdrag mycket begränsat. Som vanligt bistår jag gärna i den mån jag kan  med att rekommendera någon annan konsult som kan åta sig ditt uppdrag.

Ny mötesplats för aktivister i Almedalen

Idag börjar Almedalsveckan i Visby. Här behövs fler arenor där viktiga röster får möjlighet att vara med och forma det offentliga samtalet – även de som har knappa ekonomiska resurser. Min vän och yogalärare Mariancila Kim som året runt driver yogastudion Lila shala i Visby använder sina resurser för att bidra till antirasism, hbtq- och miljörörelse. I år upplåter hon sin lokal vid Södertorg till över trettio programpunkter arrangerade av aktivister från olika organisationer. Jag har varit med och satt samman programmet och jobbar volontärt hela veckan tillsammans med fler av shalans elever och vänner.

Så här har vi formulerat intentionen med Lila shalas vecka i ett pressmeddelande:

– Jag frågade mig hur jag som året-runt-företagare i Visby kan använda de resurser jag har för att bidra till det jämlika och hållbara samhälle som jag längtar efter att leva och verka i, säger yogaläraren och samhällsentreprenören Mariancila Kim som driver Lila shala.

– Jag ser att yoga och meditation är växande folkrörelser i Sverige. För mig innebär ett ökande intresse för dessa fredliga praktiker inte bara möjligheter för mitt och andras företag att växa. Det är också rörelser med möjlighet att bidra till samhällsutveckling. Sen jag startade verksamheten i Visby 2009 så har studion samlat ett community av yogaelever som gärna vill bidra med sin tid och sina nätverk för att göra skillnad i samhället.

Med tillgång till nya stora lokaler vid Södertorg finns nu förutsättningar för yogastudion att bli en mötesplats för olika aktörer. Under Almedalsveckan håller Lila shala öppet med hjälp av elever och vänner som volontärer. Besökare får möjlighet att möta bland andra RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, den antirasistiska bloggen Rummet, Asylstafetten – för en human flyktingpolitik, Föräldravrålet och Urbergsgruppen som arrangerar seminarier och andra events. De ideella organisationerna betalar hyra efter förmåga, de flesta betalar en bråkdel av vad lokalhyra brukar ligga på under veckan.

Dessutom erbjuder Lila shala aktivister att börja sina dagar under Almedalsveckan med en stund på yogamattan samt möjlighet att ta paus i ett tyst rum när helst de behöver under dagarna.

– Yoga och meditation uppfattas ofta som möjligheter att satsa på sig själv och de kan förknippas med konsumtion av kläder, mat och prylar. För mig är yoga och meditation kraftfulla redskap för att kunna må bra när vi verkar i världen. Ingen tjänar på att aktivister bränner ut sig, människors engagemang är det mest värdefulla samhället har, avslutar Mariancila Kim.

Fullständigt program för veckan här:

http://www.lilashala.se/files/Almedalen_lilashala.pdf

 

 

 

 

 

Samtal pågår!

Att moderera samtal är något av det roligaste och svåraste jag gör. Som moderator är det mitt uppdrag är att göra samtalet angeläget för alla som lyssnar och deltar. Det är en konst jag gillar att utöva och förfina.

Ett inbokat moderatorsuppdrag som jag ser fram emot i vår är juryseminarietBIBU i Helsingborg. Juryn ska berätta om sitt arbete, motivera sitt urval och svara på deltagarnas frågor.

De samtal jag modererar har oftast teman inom fälten kulturpolitik och/eller jämlikhetsfrågor, eftersom det är områden jag jobbat länge inom. Jag är nyfiken på att sätta mig in i fler områden, det kräver bara lite mer förberedelser.

2014- vårens aktiviteter

Det nya året är bara ett par veckor gammalt och jag längtar redan till våren! Under perioden 1 maj till 6 juli så kommer jag återigen att åta mig frilansuppdrag. Välkommen med din förfrågan!

Fram tills dess njuter jag av att vara föräldraledig och att engagera mig ideellt i föreningen Internationella Bekantskaper, närmare bestämt i projektet Svenska med baby som i vår startar en ny grupp i Skarpnäcks kulturhus.

I augusti återgår jag till mitt arbete som dramaturg vid Riksteatern.

Edemo konsult – firman vilar under 2013

Under resten av 2013 kommer jag att åta mig mycket få frilansuppdrag. Jag fokuserar just nu på min anställning vid Riksteatern och mina deltidsstudier vid Södertörns Högskola.

Du är välkommen att kontakta mig ändå. I mån av tid och möjlighet så bidrar jag gärna med tips på andra konsulter som kan åta sig ditt uppdrag.

Jag får se vad framtiden innehåller. Jag utesluter inte att det kommer nya perioder av frilansande i mitt yrkesliv! Men just nu tar jag en paus i bloggandet.