Perspektiv och förhållningssätt

Här vill jag publicera en text som kortfattat beskriver de perspektiv och förhållningssätt som jag använder i mitt arbete som konsult och utbildare.

Jag kommer att berätta om mitt arbete med normkritik, praktisk kunskap, processorienterad förändring, icke-våld och lek.

Tills den texten är klar, så hänvisar jag till material som jag publicerat, du hittar det under fliken Publikationer. Eller kontakta mig så berättar jag mer om hur jag arbetar!