Monthly Archive for januari, 2013

Kränkt – vad betyder det egentligen?

Under hösten fick jag inblick i Diskrimineringsbyrån Uppsala:s arvfondsfinansierade projekt PraLin – praktiskt likabehandlingsarbete i skolan. Min medverkan i projektet bestod av att delta i ett samtal om det lika vanliga som komplexa begreppet kränkning.

Det är ett ord som förekommer såväl i vardagligt tal (”jag känner mig kränkt”) som i lagtext (”ett uppträdande som kränker någons värdighet”) . I samtalet berättar jag om min preliminära definition av begreppet och lite om hur jag använder det i praktiskt demokratiarbete i de organisationer jag möter. Samtalet har transkriberats och blivit till en text i projektets handbok som vänder sig till skolpersonal som vill fördjupa och utveckla sitt likabehandlingsarbete.

Det är release för handboken i Stockholm den 30 januari, i Diskriminerings Ombudsmannens lokaler på Torsgatan 11, i entréplan kl 15.00-16.30. Alla intresserade välkomna!