Monthly Archive for april, 2020

Salong Krångel och ömtåligheten

Den första ”Salong Krångel” ägde rum i februari. Det känns som en evighet sen, och alldeles nyss. Att få vara värdinna för denna salong var ett mycket kärt uppdrag. Det var ett samarbete mellan min uppdragsgivare Rise, Sweco och Savvy design. Så här lät det i inbjudan:

”Stora samhällsutmaningar kräver en mångfald av perspektiv, samverkan, discipliner och metoder. Hur kan vi lära oss att navigera komplexitet? Hur lär vi oss samverka över olika sektorer? Vilka resurser och insikter krävs för utveckling av komplexitetskompetens?”

Här finns en dokumentationsfilm från salongen, som är tre och en halv minut lång. Se den gärna! Kloka människor pratar, till exempel Helsingborgs (och Sveriges hittills enda tror jag) Krångelombudsman.

Föga anade vi i början av februari den enorma samhällsutmaning som skulle vara över oss alla bara några veckor senare. När vi hade uppföljningsmöte i arrangörsgruppen i mars (digitalt såklart) så kände vi alla starkt för att krångelsalongen skulle få återkomma, mitt i denna sköra tid. Så blir det också. Denna gång med underrubrik Ömtåligheten. Här finns en inbjudan. Varmt välkommen 15 maj!

Utöver att arrangera Salong Krångel så har jag denna vår uppdrag för RFSU och RFSU Stockholm. Och så arbetar jag deltid som lärare på Skarpnäcks folkhögskola. Inte heller anade jag i början av året att mitt första lärarjobb efter Folkhögskollärarprogrammet skulle transformeras till distansundervisning. Jag är ödmjuk inför oss i kollegiet och alla deltagare som kastade oss in i de digitala rummen, från en dag till en annan. Nu har en ny slags vardag skapats, i en oviss tid. Här är en handbok som jag haft glädje av: Leading groups online. Jag tycker om att författarna Jeanne Rewa och Daniel Hunter betonar just ömtålighet. Vi kan inte, vi ska inte, vara några supermänniskor. Ett citat:

● People don’t do their best learning while under stress. In normal times, you will always have some participants facing huge personal turmoils and challenges (housing, safety, going hungry, surrounded by death). But under the coronavirus pandemic, a higher percentage of your participants will be in a heightened state of stress.

Med uppmärksamhet mot sårbarhet och ömtålighet, min egen och andras, tar jag en dag i taget. Livets olika delar faller in i varandra – att vara medborgare, lärare, konsult, aktivist, förälder, vän och partner – gränser är inte lika viktiga och inte heller lika möjliga att upprätthålla i denna märkliga tid.