Tre pandemier och ett folkhem

Just nu några dagars ledigt inför nästa termin, våren 2021. För andra gången kommer jag hålla kursen ”Välfärd och samhällsidéer” för de blivande fritidsledarna. Denna gång tänkte jag ha underrubriken ”tre pandemier och ett folkhem”. Om vi överhuvudtaget kan ses framåt mars så tänkte jag börja kursen med att samlas på Kolerakyrkogården vid Gullmarsplan. Vad har hänt med stockholmarnas medellivslängd och folkhälsa, med deras fritid och arbete, deras tillgång till vård, skola, omsorg, bostad och kultur, med de idéer som styrt staden, från kolerans tid, till spanska sjukans tid, till covid-tid? Jag undrar detta själv. Så då gör jag väl en kurs om det. Det är liksom så det är att vara folkhögskollärare.
Ett annat uppdrag jag har är att förstudera möjligheterna att så småningom starta en helt ny kurs, för professionellt verksamma utbildare inom civilsamhället. I mobiliserande didaktik (läsvärd antologi här)
Det är en ynnest få ha detta yrket i denna tid! Även om jag bävar lite inför flera långa mörka månader då jag endast kommer träffa deltagare och kollegor via skärmen.

0 Response to “Tre pandemier och ett folkhem”


Comments are currently closed.