Monthly Archive for juni, 2012

Normkreativa målsättningar sökes

I år arbetar jag som dramaturg vid Riksteatern. Tillsammans med mina kollegor arbetar jag just nu med att utveckla de målsättningar som teatern har för att erbjuda medborgarna en balanserad repertoar. Jag vill gärna ha din input!

Så här tänker vi: Kvantitativa målsättningar är nödvändiga. Men de är inte tillräckliga i en teaterorganisation som vår, som arbetar för att innehållet i repertoaren ska vara mångfasetterat och ”erbjuda upplevelser som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt”. Det är därför vi arbetar med att ta fram kvalitativa normkreativa målsättningar för repertoaren.

Jag vill gärna ha din hjälp med exempel som jag kan presentera för mina kollegor när vi ska ha workshop i höst! Hur kan en normkreativ målsättning för repertoaren vara formulerad? Har du exempel på målsättningar som ni arbetar efter i din verksamhet? Eller idéer om hur de borde formuleras?

Riksteaterns konstnärliga ledare vill att repertoarbeslut ska bygga på aktiva och medvetna val ur många olika normkritiska perspektiv. Jag önskar mig målformuleringar som vi kan inspireras av när vi formulerar de mål vi vill förhålla oss till inför repertoarbeslut och när vi ser tillbaka på ett spelår.

Har du en idé som du kan tänka dig att bidra med? Mejla gärna till mig på gunilla.edemo@riksteatern.se så svarar jag dig i augusti när jag är tillbaka i Riksteaterhuset i Hallunda efter semestern.

Ha en skön sommar!

PS. Jag frågar mig ofta: Hur vet vi om vi uppnår våra kvalitativa målsättningar? Jag tänker mig att den förändring och utveckling som vi kan uppnå genom att jobba mot kvalitativa mål inte kan bli mätbar, i meningen att den kan synas i staplar och diagram. Däremot vill vi att den ska vara märkbar och möjlig att utvärdera, av oss och av utomstående.