Monthly Archive for november, 2011

Normkritisk kommunikation

Tillsammans med Anna Fock som driver Fock strategi håller jag just nu på att skapa en workshop om normkritik och kommunikationsstrategi. Vår målgrupp är myndigheter och organisationer som arbetar med anti-stigmakampanjer för att förbättra villkoren för människor som (på grund av starka normer för till exempel hälsa, funktionalitet, sexualitet) har utsatta positioner i samhället.

En av de kampanjer som vi kommer lyfta fram som inspirerande exempel är Hey hetero! som  syntes i gaturummet och i tryckta medier i Sydney, Adelaide och Wellington under 2001. Bilderna skapades i ett samarbetsprojekt mellan konstnären Deborah Kelly och fotografen Tina Fiveash.

Jag tycker att den tio år gamla Hey hetero!-kampanjen fortfarande är ett av de bästa exemplen på hur ett normkritiskt perspektiv riktar om betraktarens blick: från att se diskriminering till att istället få syn på privilegiering.

Hey Hetero! returns the gaze at heterosexuality: the priveleged sexuality which makes gay, lesbian, bisexual and transgender movements both possible and necessary. In the form of simulated mainstream ‘advertisements’, the artwork invites heterosexuality into public discourse.

Titta och inspireras av kampanjen här!