Monthly Archive for januari, 2012

Mot nya utmaningar

Imorgon påbörjar jag ett vikariat som dramaturg på Riksteatern. Det fanns många skäl att tacka ja när jag fick möjlighet att anta detta uppdrag! Inte minst denna vision:

Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.

Under tio månader kommer jag att vara anställd på 70% och fortsätta studera på min magsiterutbildning på 50%.  Det innebär att jag fram till mitten av november endast kommer ta några få uppdrag i min firma. Under den perioden får jag hänvisa de flesta av mina uppdragsgivare till mina fantastiska frilanskollegor (se här ovan under fliken Kollegor).

Om du vill kontakta mig i min nya roll som dramaturg, hittar du mina kontaktuppgifter här!