Monthly Archive for november, 2012

Reflektioner kring vithetens privilegier

Min november har innehållit mycket värdefull kunskapsreflektion tillsammans med människor. En höjdpunkt var för mig att uppleva utställningen Varning för rasMångkulturellt centrum i Fittja. Utställningens utgångspunkt är att ras görs hela tiden. I media, i samhällslivet och i vardagliga möten mellan människor:

Som besökare får du en möjlighet att se och fundera över hur saker vi säger och gör, bilder från media och formgivning, tillsammans bildar ett mönster.  Mönstret känns igen både från den koloniala och rasistiska historien och från dagens ojämlikheter mellan vita och icke-vita. Du bjuds in till reflektion, till exempel över hur vardagliga handlingar som den ofta välmenande frågan ”Var kommer du ifrån” kan ingå i att göra ras och hur vithetens privilegier påverkar allas vår vardag.

Utställningen ställer också frågor kring varför det är så svårt att prata om ras i Sverige. Varför vi svenskar i undersökningar om politik och värderingar är så uttalat antirasistiska samtidigt som vi i andra mätningar har bottenresultat vad gäller segregation i arbetsliv, ekonomi och geografi.

Utställningen hänger fram till 26 januari 2014, så den som är nyfiken har mer än ett år på sig.