Monthly Archive for juli, 2017

Jobbsommar i digitala och fysiska rum

Nu vibrerar sommaren. Juli månad bjuder mig på en mix av ledighet och jobb. Det större åtagande som jag har just nu är som konsult inom projektet Breaking Barriers, ett forskningsprojekt som genom deltagarprocesser utforskar unga människors inflytande i digitala och fysiska rum. I ett tätt samarbete med projektledaren Pernilla Glaser och regissören Reine Lööf förbereder jag ett sommarläger för tolv unga tjejer i Borlänge (EDIT: lägret är flyttat till Gävle). Tillsammans med deltagarna ska vi, med hjälp av helt analoga teatermetoder, forska kring deras liv i digitala rum. Så här mitt uppe i processen har jag inte ännu tillgång till alla ord jag skulle behöva för att kunna beskriva detta arbete som gör att mina  horisonter utmanas och utvidgas i ett enormt tempo. Jag får helt enkelt återkomma. För den som är på Almedalsveckan finns möjlighet att höra mer om projektet vid ett seminarium imorgon: Hur kan ungas möjlighet till samhällsinflytande ökas? Värdar för projektet är Rise Interactive, samarbetsparter är RATS Teater och Foajé X.

Varje år gör jag några uppdrag bro bono. Under juni månad arbetade jag, både från Stockholm och på plats i Visby, med att hjälpa till med alla förberedelser inför Almedalsveckan på Lila shala. I år är det fjärde året vi håller denna mötesplats öppen under Almedalsveckan. Första året var 2014 och det året hade Svenskarnas parti demonstrationstillstånd. Lila shala kom då att bli en viktig plats för trygghet och återhämtning för aktivister och jämlikhetsprofessionella som på olika sätt var utsatta för uttalade eller outtalade hot på grund av högerextremas närvaro. I år, när läget är än mer smärtsamt, fortsätter vi att tillsammans med våra vänner skapa ett rum där alla goda krafter får möjlighet att återhämta sig och fylla på med det som vi behöver.

I år har flera arrangörer valt att ställa in sin medverkan under Almedalsveckan på grund av nazisternas närvaro. Jag har stor respekt för allas val och för den omsorg om säkerheten som krävs, framför allt från de av oss som är måltavla för nazisters hot och våld. Efter mycket övervägande så valde vi som är engagerade i Lila shala att hålla mötesplatsen öppen även i år. Visby är en stad, några av oss lever och verkar här året om. Jag inspireras av Mariancila Kim som driver Lila shala, hon använder de resurser hon har för att bidra till alla som arbetar ideellt och professionellt för att göra världen mer jämlik och hållbar. Är du Almedalen just nu, varmt välkommen till Södertorg 17!

Jag vill också passa på att länka till min tidigare arbetsplats Riksteatern. Mina tidigare kollegor har gjort en träffande satirisk gestaltning av hur den interna arbetsprocess skulle kunnat sett ut som ledde fram till det obegripliga ställningstagandet att ge nazister utrymme på en arena som handlar om demokrati. Läs om bakgrunden och se sketchen här.

Tidigare uppdrag denna vår – alltså allt det där som jag sysslade med medan den här vibrerande sommaren sakta närmade sig – har haft den gemensamma nämnaren att de handlat om praktisk kunskap. Jag har mött yrkesaktiva i både slutna och offentliga samtal. Någon gång har jag föreläst helt själv, men oftare har det varit dialoger. Min magisterexamen i Den praktiska kunskapens teori har jag med mig i bagaget. Är så glad över alla möjligheter jag får att kunskapa kring dilemman och yrkeskunnande tillsammans med professionella inom olika yrken! Under våren har jag mött bland annat frilanskollegor inom branschorganisationen Mångfaldsföretagarna, utbildare inom RFSL Stockholm, skådespelare och teaterpedagoger i den fria teatergruppen Zeppelin, fackligt engagerade kostymdesigners i Teaterförbundets normkreativa arbetsgrupp