Att avlära det förgivettagna

”Avlärande av det förgivettagna genom konstnärliga praktiker”. Så stod det i utlysningen av en doktorandtjänst inom ett stort forskningsprojekt med inriktning mot hållbarhetsomställning, som jag fick syn på i mitt Facebook-flöde en vårvinterdag tidigare i år. Hjärtat började slå snabbare. Det var som att de där orden var skrivna till just mig!
Några månader senare beslutade en fakultetsnämnd vid Södertörns högskola att anta mig till forskarutbildningen! Den första september blir jag doktorand i Den praktiska kunskapens teori, inom ramen för forskarskolan TRANSPLACE. Mina handledare heter Jonna Bornemark och Sofia Wiberg.
Hur den kommer att gestalta sig, den praktiknära forskningen med konstnärlig inriktning, det kommer jag att veta mer om i sinom tid. Jag återkommer!

Jag har sagt upp min tjänst som folkhögskollärare, men några mindre frilansuppdrag kommer jag att skapa rum för vid sidan av detta nya, så som handledning och enstaka processledaruppdrag. Välkommen att höra av dig oavsett, jag har ofta kloka och skickliga frilanskollegor att hänvisa till när jag inte kan åta mig ett uppdrag.

0 Response to “Att avlära det förgivettagna”


Comments are currently closed.