Tack alla studenter!

Läsåret 10/11 har jag haft förmånen att undervisa vid sju olika högskolor. De studenter jag mött är blivande skådespelare, danspedagoger, teaterpedagoger samt logopeder under fortbildning. Mina uppdragsgivare har varit prefekter och utbildningsledare som velat förstärka utbildningarnas normkritiska och reflekterande moment, ofta med fokus på genus och gestaltning.

Jag har även mött enskilda studenter som själva kontaktat mig. Några av dem har skrivit uppsatser om normkritik, till exempel inom pedagogik och teatervetenskap, och velat veta mer om mina erfarenheter eller ha tips på litteratur. Andra har velat ha hjälp att reflektera över strategier för att bidra till förändring i de sammanhang där de studerar eller där de vill verka efter sin utbildning.

När jag arbetar med människor som vill något med konst, kultur och pedagogik, som vill bidra till förändring i samhället och som brinner för att utveckla sina konstnärliga och pedagogiska strategier, då kommer jag i kontakt med mina egna drivkrafter och känslan av mening med det jag valt att ägna min yrkesverksamma tid åt. Tillsammans med studenter kan jag utveckla nya förståelser och praktiker: vad kan konst, kultur och pedagogik vara och göra i samhället?

Att vara gästlärare och handledare vid högskolor och folkhögskolor ger sällan några stora inkomster. Och att samtala med enskilda studenter som söker upp mig gör jag ideellt. Undervisning, handledning och mentorskap är helt enkelt privilegier bortom vad som kan mätas i pengar. Därför är jag så glad över att jag har skapat en omsättning i min verksamhet som gör det möjligt för mig att tacka ja också till den typen av åtaganden.

Härmed vill jag framföra ett kollektivt tack till alla studenter jag mött under läsåret som gått! Ni satsar så mycket av er själva i det ni gör och jag vet att ni kommer att göra stor skillnad i framtiden!

Under den senaste veckan har jag ägnat mig åt att summera läsåret som gått och planera inför hösten. Just nu är jag särskilt glad över att det ser ut som att jag själv ska få bli student igen! Under två år på halvtid ska jag läsa ett magisterprogram vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola:

Vi vill skapa möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Efter att ha arbetat i nästan sju år med makt och jämlikhetsfrågor inom kultursektorn så vill jag ge mig själv möjlighet att på halvtid reflektera över och vidareutveckla mitt praktiska kunnande som utbildare, skribent och konsult. På den andra halvtiden så kommer jag fortsätta att ta frilansuppdrag.

Till sist vill jag särskilt nämna ett av mina åtaganden – under läsåret som gått har jag varit handledare för en student vid Biskops Arnös Att skriva dramatik. Jag har fått följa Robin N Spegels arbetsprocess, ensemblens repetitioner och sedan uppleva föreställningen MAN -en utredning som hade premiär på Teater Pero i maj. Föreställningen fortsätter turnera i sommar, den spelas bland annat under festivalerna Stockholm Pride och Queertopia. Har du möjlighet – se den!

 

0 Response to “Tack alla studenter!”


Comments are currently closed.