Min vecka i Almedalen 2011

Idag avrundar jag en veckas intensiv omvärldsbevakning och fortbildning i Almedalen. Ett av de spår som jag valde att bevaka bland politikerveckans ca 1400 programpunkter handlade om jämlikhetsarbete i civilsamhälle och arbetsliv.

Jag har en bakgrund som ideellt engagerad och tar gärna uppdrag som handlar om organisationsutveckling inom det civila samhällets organisationer. De flesta uppdrag jag har som organisationskonsult är dock inom institutioner som har statliga, regionala eller kommunala uppdrag inom konst och/eller lärande.

När jag arbetar med scenkonstchefer (i ledarskapsutbildning eller i processtöd till enskilda) som vill genomföra förändringsarbeten, så vill jag gärna belysa att mycket av den analys och metodutveckling som äger rum inom det civila samhället kan ses som en resurs även för myndigheter och kulturinstitutioner. Det är självfallet alltid en styrka att omvärldsbevaka och inspireras av det som är gjort inom andra fält. När man står inför en komplex förändringsprocess kan det vara nödvändigt. Min erfarenhet är att näringslivet ibland kan ligga närmare till hands för en kulturchef att vända sig till för erfarenhetsutbyte, än till civilsamhällets organisationer. Det är i så fall en inproduktiv begränsning.

Denna vecka har jag bland annat lyssnat på Frida Mörtlund, projektledare för Vi Ungas projekt Mod att mäta. Deras metoder för att mäta maktutövning under beslutsfattande möten skulle kunna vara en inspiration för en ledningsgrupp inom vilken institution eller myndighet som helst som vill utveckla metoder för att garantera att de medarbetare som är representerade på beslutsfattande positioner också har möjlighet att utöva reell makt.

Jag har även lyssnat på företrädare för Ageraprojektet, Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Interfem, Ungdom mot rasism och flera andra aktörer som med ofta snålt tilltagna resurser bedriver ett komplext och viktigt arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering inom många samhällsområden.

Jag ser fram emot att fortsätta följa Civos, tankesmedjan Sektor 3 och deras nystartade tidskrift Kurage som lanserats under veckan. Också nyfiken på utgivningen i nystartade bokförlaget Idealistas:

… för oss som vet att det är en stor skillnad att driva en förening och ett företag. Strategiska ledare inom idéburna organisationer är värda bättre inspiration än billiga amerikanska managementböcker.

När det gäller jämlikhetsarbete i arbetslivet hade jag stor behållning av de seminarier som arrangerades av Tema Likabehandling. Bland annat presenterade de rapporten Forskningsöversikt – Likabehandling i arbetslivet som kommer att vara värdefull för mig när jag arbetar med chefer och ledare som vill ha vetenskaplig grund för att göra analys av nuläge, sätta upp mål för den process de vill genomföra och välja arbetssätt som leder till varaktig förändring (ladda ned rapporten här).

Nu loggar jag ut och tar semester. Åter på mitt kontor den 15 augusti. Trevlig sommar!

0 Response to “Min vecka i Almedalen 2011”


Comments are currently closed.